موافقت نامه سطح خدمات

تعهد در ارائه خدمات

خدمات نرم افزاری پنکیک به همراه بازیابی خودکار در صورتی خرابی سیستم ارائه می‌شوند. پنکیک در ۹۹.۵ ٪ مواقع در دسترس مشتریان بوده و در صورتی خرابی و عدم انجام تعهداتش در زمینه ارائه سرویس‌های ابری، با ارائه اعتبارات مختلف به مشتریان، درصدد جبران برخواهد آمد.