نوشته‌ها

DEVOPS

دواپس یا DevOps به چه معنی است؟ چه چیزی باید درباره آن بدانیم؟

/
DevOps با ترکیب توسعه (Dev) و عملیات (Ops)؛ افراد، فرآیندها، فن…
ci cd روند

CI CD چیست؟

/
CI/CD یا یکپارچه سازی مداوم و تحویل یا استقرار پیوسته، روشی…