Elastic Stack

Elastic Stack چیست و چه کاربردهایی دارد؟

/
در دنیای دیجیتال امروزی، کسب و کارها روزانه مقادیر زیادی داده تولی…
سرعت جستجو در الستیک سرچ

چرا سرعت جستجو در الستیک سرچ بیشتر است؟

/
Elasticsearch یا الستیک سرچ را می توان یک موتور جستجو اوپن سور…